PRIVACY

JOEK! respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. JOEK! verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@crochets4U.be.

Verwerkingsdoeleinden

JOEK! verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van nieuwsbrieven en eventueel gepersonaliseerde wenskaarten).

JOEK! gebruikt de gegevens die je bij ons invult uitsluitend met jouw toestemming. Om een bestelling te kunnen uitvoeren, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om de bestelling te kunnen leveren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Je telefoonnummer is handig, maar niet verplicht en wordt alleen gebruikt wanneer we je heel dringend moeten kunnen bereiken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief:

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (vb. bestelling versturen), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (vb. pakketdienst) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met JOEK! verbonden zijn.

JOEK! garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

•             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

•             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@crochets4U.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

International buyers:

© 2015 - 2024 crochets4U | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel